"Voor uw onbezorgd avondje uit!"

oprichting

  Oprichting  

  Opgericht 16 oktober 1969

  Op zaterdag 28 februari 1970 beleefde toneelvereniging ’t Centrum haar debuutopvoering met het stuk “De verloren zoon” van H.J. Penning. Dit was het begin van een voorlopig vijftigjarige geschiedenis waarvan u het jubileumboek nu in handen hebt. Aan dit debuut, en daarmee dus ook aan dit boek, was wel het één en ander voorafgegaan.

  “Vooruitgang zij ons doel”

  Door de Bond van Plattelandsjon-geren afdeling Sprang-Capelle wer-den al zo’n 15 jaar toneeluitvoer-ingen gegeven. Deze Bond van Plattelandsjongeren is, zoals dat zo mooi heet, een standsorganisatie. Overigens verschenen in de plaatselijke pers, met name in De Echo van het Zuiden ook andere namen voor kennelijk dezelfde groepering. Zo werd zij in deze krant ook wel eens Jongeren Organisatie van de Maatschappij voor Landbouw “de Ploeg” of Jonge Boerenstand afd. De Langstraat genoemd, soms met de toegevoegde leuze “Vooruitgang zij ons doel”. Kennelijk werd hiermee steeds dezelfde groep bedoeld. 

  Het lijkt niet aannemelijk dat in Sprang-Capelle drie standsorganisaties voor de zelfde groepering naast elkaar bestonden. Naar het schijnt heeft de toneelafdeling van deze plattelandsjongeren een keer deelgenomen aan een festival of concours voor toneelgezelschappen en daarbij een prijs gewonnen. Dat niet alle toneelspelers lid waren van de Plattelandsjongeren maakte dit succes tot een omstreden punt. Een ander heikel punt vormde de omstandigheid dat de toneelgroep van de bond van Plattelandsjongeren alleen uit mannen bestond. Dit werd voor Wim de Bie en Albert Smids de aanleiding om, na overleg te hebben gepleegd met de toenmalige burgemeester M.(Maarten) van Prooijen van Sprang-Capelle, een tweede toneelvereniging op te richten in Sprang-Capelle.

  Nieuwe vereniging

  Op 16 oktober 1969 was het zover en de naam van de nieuwe vereniging werd ’t Centrum, een verwijzing naar Cultureel Centrum Zidewinde dat toen al enige jaren bestond en waar een belangrijk deel van het culturele leven van Sprang-Capelle zich afspeelde. Volgens een door Piet Konings van Heemkundekring Sprang-Capelle geschreven stuk in hun orgaan ’t Bruggeske zouden ook Jan en Sip Ramsteijn bij de oprichting betrokken zijn geweest. De volgende zinsnede uit een uitgave van ’t Bruggeske van het voorjaar 2014 waarin Jan Ramsteijn aan het woord komt getuigt daarvan: 

  “ ….maar al snel, op 16 oktober 1969 hebben Sip, Hein de Bie, A. Smids en ik de toneelvereniging ’t Centrum opgericht……”. 

  Met Hein de Bie werd waarschijnlijk Wim de Bie bedoeld omdat de naam Hein de Bie in geen enkel stuk van de geschiedenis van ’t Centrum meer voorkomt. De eerste voorzitter werd Ed ter Schiphorst. Die woonde destijds nog maar pas in Sprang-Capelle en was badmeester in zwembad Zidewinde. Wim en Albert, de initiatiefnemers, maakten deel uit van het eerste bestuur. De eerste regisseur van de vereniging was Sip Ramsteijn. Dit was een bekende figuur in Sprang-Capelle omdat hij samen met zijn broers Ad, Jan en Piet het komische kwartet “de Optimisten” vormde dat zeer succesvol was en volle zalen aan het lachen kreeg. “De Ramsteijntjes” werden ze ook wel genoemd.

  Café “Het Bruggeske”

  In de eerste jaren werd er gerepeteerd in café “ ’t Bruggeske”, waar de heer Kees van Veen de uitbater was, op de hoek van de Julianalaan en de Raadhuisstraat.

  Oprichting
  De oprichters: V.l.n.r. Onbekend, Sip Ramsteijn, Wim de Bie en Albert Smids