"Voor uw onbezorgd avondje uit!"

1995 Amor richt zijn pijlen zelf

  Amor richt zijn pijlen zelf

  • Schrijver: D.J.Eggengoor
  • Regie: Francien Bergmans

  Jubileumuitvoering

  Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan in oktober vorig jaar speelde de zeventien leden tellende toneelvereniging in februari een jubileumuitvoering: “Amor richt zijn pijlen zelf”, een komedie in drie bedrijven door D.J. Eggengoor.

  15 jaar geleden

  “Amor richt zijn pijlen zelf” was volgens een aantekening van Sjan Rozenbrand het jubileumstuk dat gepeeld werd bij het vijfentwintigjarig bestaan van ’t Centrum. Het was een plattelandskomedie in drie bedrijven van D.J. Eggengoor. In haar tekst-boekje stonden bij de te spelen rollen de volgende namen: Jan van Zoest, Marry Molenaar, Sjan Rozenbrand, Mario Hendriks, Cobie Kraak, Reiny Middelkoop, Wim de Bie, Ad Dekkers en Huipie Ossenblok. 15 jaar gele-den is het stuk al eens op de planken gebracht. Het stuk werd gekozen mede op verzoek van jubilaris Wim de Bie. De heer J.P. Verduijn was de voorzitter in dit jaar.

  Recensie

  De acteurs brachten het stuk met zichtbaar plezier. Het publiek in cultureel centrum Zidewinde in Sprang-Capelle reageerde enthou-siast op de belevenissen van de familie Bonheur en haar gasten, alsdus Nicole van Iersel, corre-spondente van een regionale krant. “Ik lijk wel een uitgebloeide knolbe-gonia”, vindt Koosje van Tutten die hevig verlangt naar een man. Een geschikte rol van Reiny Middelkoop.

  Inhoud toneelstuk

  Wij zijn te gast in de woonkeuken van de familie Bonheur. Moeder Alberdien wil dat voor zoon Hidde en dochter Lobke een geplaveide toekomst is weggelegd. Om dit te bereiken, gaat ze zelf de huwelijkskandidaten voor haar kinderen uitzoeken. Dat daardoor grote problemen, maar ongetwijfeld veel dwaze en komische situaties ontstaan, kan zij van te voren niet weten, want Amor richt zijn pijlen zelf.